E-cigarett

Slutar ni att röka när du använder en E-cigarett? en granskning I Sydafrika äger visat att 50% utav e-cigg konsument som vart med I studien kunde enda röka vanliga cigaretter när de använde sig utav en e-cigarett. en granskning villig University or college regarding Alberta äger visat att 90% av de som deltog lyckats förändra till den elektroniska cigaretten samt bli rökfria. E-cigaretten är en substitut till vanliga cigaretter och kan finnas till handräckning när man ska avgå bolma. Tanken med BetterSmokes E-cigg är att lite den fysiska känslan samt samt den psykiska upplevelsen utav att blossa vanliga cigaretter inte med att det är skadligt.

Detta, kanske kombinerat med nikotinplåster, har pro flera varit ett körbana till att bli rökfri. E-cigarett alternativt elektronisk cigarett är och ser närapå ut som ett vanlig cigarett. den drivs med batteri samt röken simuleras från förångad nikotin samt propylenglykol (det är dito, fullständig ofarliga, fluid som används I rökmaskiner). Resultatet skänker en autentisk antydan av rök I din trut, dina lungor och luften, men utan de skadliga ämnena av tobaksröken. Istället andas du in benign ånga som fartfyllt försvinner, inte med att lämna doft alternativt missfärgningar gällande möbler eller väggar och tak.

Nicopoint är ett högteknologisk produkt som består av en batteridel (den s.k. cigarettdelen) och en filter (den s.k. Cartomizern). Cartomizern befinner sig delen som består av arom samt nikotin (valfritt). Vår patenterade Cartomizer aktiverar den nikotinhaltiga vätskan som simulerar röken från någon allbekant cigarett utan bruk av eld. Allting du ämna handla befinner sig att gitta en bloss därför att aktivera din Nicopoint. Det ger dig ett snarlik föraning utav rökning, men det befinner sig bättre för din säga hej samt utför det lättare att knäcka gamla rökningsvanor.

Cartomizers finns tillgängliga både m. Billigare än nikotintuggumi. Irriterar icke luftrören alternativt försämrar konditionen. Ni tillåts bruka den kungen platser där vanligt rökförbud lyder och vanliga cigaretter inte får användas. t.ex. på ett krog, flygfält osv. Ingen tjära. Du undviker tobaksrökens ungefär 4000 annorlunda kemikalier. Inga cancerogena ämnen. Ökar inte riskerna pro KOL alternativt annorlunda sorters melanoma. som brakskit är det försiktig att inte komma ihåg dän hurdan livet varenda innan tobak, postumt en tids användande från elektroniska cigaretter kommer du jag markera att rökhostan försvinner mer samt mer.

Ditt eget luktsinne förbättras samt morgonkaffet kommer återfå sin gamla goda arom upprepa. men det befinner sig viktigt att du veta att det ej är helt ofarligt med ecigaretter, läs om risker med elektroniska cigaretter. Läs likaså mer försåvitt kostnaderna bakanför elektroniska cigaretter. Att använda elektroniska cigaretter är inte enbart mer hälsosamt, det är tillika skonsamt för plånboken. Du hittar skilda former och produkter att se kvar, vissa befinner sig dyrare samt andra befinner sig billigare. dock funkar ej elcigaretter riktig som vanliga cigaretter.

E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består generellt från någon cigarettformad metallhylsa med någon rum som kan laddas med ett vätska eller ampull. Vätskan består av skilda lösningsmedel, smakämnen och då och då nikotin. När man använder e-cigaretten ”glöder” den samt vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas opp I munnen samt lungorna samt går sen ut I blodomloppet. den elektroniska cigaretten är ett otroligt val som befinner sig utvecklat därför att låtsa upplevelsen av att bolma inte med att omfatta skadliga ämnen som tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter, formalin, bensen, polonium-210, radon, DDT, aceton osv.